مسابقات کشتی نونهالان  آزاد و فرنگی انتخابی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 مرداد در سالن گل کهر برگزار می گردد