در نشستی با حضور مسوولین هیات کشتی، انعقاد قرارداد هیات کشتی سیرجان و سازمان لیگ کشتی کشور به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی هیات کشتی سیرجان، پس از کش و قوس های فراوان و در نتیجه پیگیری های مجدانه مجتبی قنبری نایب رییس هیات کشتی، قرارداد تیم سیرجان به منظور شرکت در مسابقات لیگ برتر کشتی کشور ثبت و تیم کشتی فرنگی سیرجان با قدرت در لیگ برتر حضور خواهد یافت.

نایب رییس هیات کشتی سیرجان در این خصوص با اشاره به شناسایی و تحلیل موانع کشتی در سیرجان، افزود: توسعه ورزش كشتی سیرجان در گرو حمایت های مسوولین ورزشی و همت بلند کشتی گیران است که راه را برای پیشرفت و توسعه ورزش کشتی در سیرجان هموار می کند.

مجتبی قنبری با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات، جشنواره ها، معرفی قهرمانان و مدال آوران، تجلیل از پیشكسوتان، میزبانی رقابت های ملی و بین المللی، تقویت كمیته های مختلف هیات کشتی، برگزاری دوره های آموزشی و دانش افزایی و همكاری خانواده ها در راستای استمرار حضور مقتدرانه کشتی گیران سیرجانی در مسابقات لیگ برتر کشتی تصریح کرد: ثبت قرارداد هیات کشتی با سازمان لیگ، اتفاق بزرگ و ارزشمندی است که در یاد و تاریخ ورزش سیرجان به خوبی خواهد ماند و شاهد اتفاقات خوبی در این دوره از مسابقات لیگ برتر کشتی خواهیم بود.

 

gharardad.jpeg